weechat The extensible chat client.

Denna gemenskap skapades för 3 år sedan och har 11 medlemmar.

Är du en bidragare i weechat gemenskapen? Anslut dig till den på Liberapay!
Snart kommer du kunna marknadsföra din gemenskapsprojekt här och skicka statusuppdateringar om ditt arbete.

Nya medlemmar

Avatar

DavidCanHelp

Open Source FTW!

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Avatar

test12344

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 €
per vecka
Avatar

nzaar9

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Avatar

cod3red

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Avatar

reedhhw

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Avatar

~1273069

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 €
per vecka
Avatar

vaxo

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 €
per vecka
Avatar

kingu

Oversettelser og kreative gesjefter

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 Nkr
per vecka
Avatar

flashcode

Free software developer.

Bidragsgivare
19
Inkomst
8,12 €
per vecka
Gemenskaps nyhetsbrev kommer hålla dig informerad om vad som är på gång och vilka projekt som behöver stöd. De fungerar inte ännu, men du kan redan nu prenumerera.

9 prenumeranter

WeeChat is a fast, light and extensible chat client. It runs on many platforms like Linux, Unix, BSD, GNU Hurd, Mac OS X and Windows (Bash/Ubuntu and Cygwin).

WeeChat is:

  • modular: a lightweight core with optional plugins
  • multi-protocols architecture (mainly IRC)
  • extensible with C, Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Scheme and Javascript
  • fully documented and translated into several languages
  • a free program released under the GPLv3 license
  • an active project with a large community for scripts.