Om du tror att du har hittat ett säkerhetsproblem och det inte redan finns i vår lista över kända problem med låg allvarlighetsgrad, vänligen rapportera det till oss via HackerOne.

Policy

Vår säkerhetspolicys detaljer (omfattning, belöningar ...) finns tillgängliga i vår HackerOne-profil.

Tack

Tack till alla som har skickat oss en rapport via HackerOne.