Liberapay lanserades för 4 år sedan och har 23 819 användare.

Den senaste betalningsdagen var för 4 dagar sedan och överförde 4 238,47 US$ mellan 3 093 användare.
2 565 deltagare gav pengar.
594 deltagare tog emot pengar.
66 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 0,98 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor