Liberapay lanserades för 8 år sedan och har 107 481 användare.

Den senaste löningsdagen var för 1 vecka sedan och överförde 18 972,49 US$ mellan 13 371 användare.
12 034 deltagare gav pengar.
1 514 deltagare tog emot pengar.
177 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 1,07 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i amerikansk dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i amerikansk dollar.

veckor