Liberapay lanserades för 8 år sedan och har 97 211 användare.

Den senaste löningsdagen var för 2 timmar sedan och överförde 19 729,01 US$ mellan 13 620 användare.
12 387 deltagare gav pengar.
1 422 deltagare tog emot pengar.
189 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 1,06 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i amerikansk dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i amerikansk dollar.

veckor