Liberapay lanserades för 5 år sedan och har 32 461 användare.

Den senaste betalningsdagen var för 13 timmar sedan och överförde 6 663,26 US$ mellan 4 847 användare.
4 178 deltagare gav pengar.
760 deltagare tog emot pengar.
91 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 1,00 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor