Liberapay lanserades för 4 år sedan och har 29 496 användare.

Den senaste betalningsdagen var för 3 dagar sedan och överförde 5 507,90 US$ mellan 4 246 användare.
3 644 deltagare gav pengar.
689 deltagare tog emot pengar.
87 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 0,96 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor