Liberapay lanserades för 7 år sedan och har 77 591 användare.

Den senaste betalningsdagen var för 3 dagar sedan och överförde 17 890,87 US$ mellan 11 867 användare.
10 728 deltagare gav pengar.
1 290 deltagare tog emot pengar.
151 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 1,12 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i amerikansk dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i amerikansk dollar.

veckor