Liberapay lanserades för 5 år sedan och har 43 474 användare.

Den senaste betalningsdagen var för 2 dagar sedan och överförde 12 563,37 US$ mellan 8 623 användare.
7 722 deltagare gav pengar.
1 038 deltagare tog emot pengar.
137 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 1,13 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor