Liberapay lanserades för 5 år sedan och har 38 056 användare.

Den senaste betalningsdagen var för 2 dagar sedan och överförde 8 468,09 US$ mellan 5 966 användare.
5 206 deltagare gav pengar.
861 deltagare tog emot pengar.
101 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 1,11 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor