Liberapay lanserades för 6 år sedan och har 55 358 användare.

Den senaste betalningsdagen var för 1 vecka sedan och överförde 14 254,66 US$ mellan 9 791 användare.
8 776 deltagare gav pengar.
1 146 deltagare tog emot pengar.
131 deltagare var både donator och mottagare.

Personer som donerar ger i genomsnitt 1,09 US$ till 2 andra användare.

Öppna konton

Antal öppna individuella konton och organisationskonton på Liberapay

veckor

Aktiva användare

Användare som gav och/eller fick pengar inom Liberapay (per vecka)

veckor

Veckodonationer

Summan av aktiva donationer för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor

Donator debit

Summan av avgifterna för varje vecka, visat i US-dollar.

veckor