Vi hanterar betalningar via Stripe och PayPal.

Här är en lista över skillnaderna mellan dem:

  • Betalningsavgifterna är vanligtvis lägre med Stripe än med PayPal.
  • Stripe tillåter donationer till flera skapare samtidigt, det gör inte PayPal.
  • Betalningar med PayPal kräver vidaresändning av donatorn till PayPals hemsida, medan Stripe är integrerat i Liberapay.
  • Stripe gör SEPA Direktbetalningar enkla för europeiska donatorer.
  • Stripe tillåter skapare att ställa in automatiska utbetalningar till deras bankkonton.
  • PayPal är tillgängligt för skapare i mer än 200 länder, medan Stripe endast stöder 38länder.