Vi hanterar betalningar via Stripe och PayPal.

Här är en lista över skillnaderna mellan dem:

  • Betalningsavgifterna är vanligtvis lägre med Stripe än med PayPal.
  • Stripe tillåter att automatisk förnya donationer, medans PayPal för närvarande kräver att donatorer bekräftar varje betalning.
  • Donationer via Stripe kan vara hemliga, medan PayPal alltid tillåter givare och mottagare att se varandras namn och e-postadresser.
  • Stripe tillåter i vissa fall donationer till flera skapare på en gång, medans PayPal alltid kräver separata betalningar.
  • Betalningar med PayPal kräver vidaresändning av donatorn till PayPals hemsida, medan Stripe är integrerat i Liberapay.
  • Stripe gör SEPA Direktbetalningar enkla för europeiska donatorer.
  • Stripe tillåter skapare att ställa in automatiska utbetalningar till deras bankkonton.
  • PayPal stöder endast 22 av de 32 valutor som Liberapay och Stripe stöder.
  • PayPal är tillgängligt för skapare i mer än 100 länder, medan Stripe endast stöder 42 länder på ett lämpligt sätt.

Mer information om länder och valutor som stöds finns på sidan "Globalt".