Vi hanterar betalningar via Stripe och PayPal.

Här är en lista över skillnaderna mellan dem:

  • Betalningsavgifterna är vanligtvis lägre med Stripe än med PayPal.
  • Stripe allows renewing donations automatically, whereas PayPal currently requires donors to confirm every payment.
  • Stripe allows donating to multiple creators at once in some cases, whereas PayPal always requires separate payments.
  • Betalningar med PayPal kräver vidaresändning av donatorn till PayPals hemsida, medan Stripe är integrerat i Liberapay.
  • Stripe gör SEPA Direktbetalningar enkla för europeiska donatorer.
  • Stripe tillåter skapare att ställa in automatiska utbetalningar till deras bankkonton.
  • PayPal är tillgängligt för skapare i mer än 200 länder, medan Stripe endast stöder 39länder.
Den svenska översättningen av denna sida är inte färdig ännu.