De 20 mest populära källkodsarkiven som för närvarande är kopplat till ett Liberapay konto är:

awesome av sindresorhus Stjärnor 271331

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Donera

Python av TheAlgorithms Stjärnor 170143

All Algorithms implemented in Python

Donera

clash_for_windows_pkg av fndroid Stjärnor 61732

A Windows/macOS GUI based on Clash

Donera

syncthing av Syncthing Stjärnor 54538

Open Source Continuous File Synchronization

Donera

manim av 3b1b Stjärnor 53914

Animation engine for explanatory math videos

Donera

Java av TheAlgorithms Stjärnor 53745

All Algorithms implemented in Java

Donera

Ventoy av Ventoy Stjärnor 53072

A new bootable USB solution.

Donera

tldr av tldr-pages Stjärnor 45581

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Donera

gpt4free av tekky Stjärnor 45371

The official gpt4free repository | various collection of powerful language models

Donera

learn-regex av ziishaned Stjärnor 44549

Learn regex the easy way

Donera

mastodon av Mastodon Stjärnor 44159

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Donera

pure-bash-bible av 2211 Stjärnor 34785

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Donera

tmux av tmux Stjärnor 30467

tmux source code

Donera

JavaScript av TheAlgorithms Stjärnor 28221

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Donera

vaultwarden av dani-garcia Stjärnor 28046

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Donera

C-Plus-Plus av TheAlgorithms Stjärnor 25959

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Donera

NewPipe av TeamNewPipe Stjärnor 25424

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Donera

server av Nextcloud Stjärnor 23872

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Donera

kitty av kovidgoyal Stjärnor 19953

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Donera

neofetch av 2211 Stjärnor 18869

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Donera


Utforska dina favorit källkodsarkiv Länka dina källkodsarkiv till din profil