För att kontakta Liberapay privat:

Skicka oss ett e-mail

Om ditt meddelande inte är skrivet på engelska eller franska så kommer det bli automatiskt maskinöversatt. Vårt svar kommer att översättas på samma sätt.

Vi har förnuvarande inte något telefonnummer.

Kontakta inte oss om du försöker nå någon av våra användare. Vi vidarebefordrar inte meddelanden och vi kan inte delge identitet eller kontaktinformation för våra användare såvida du inte har en giltig begäran från en domstol eller ett domstolsbeslut.


För att rapportera ett problem eller skicka in ett förslag på Engelska:

Öppna ett ärende på GitHub


Andra kommunikationskanaler:

Gitter (IRC)