För att kontakta oss privat:

Skicka oss ett e-mail

Vi kan förnuvarande svara på Engelska och Franska.

Vi har förnuvarande inte något telefonnummer.


För att rapportera ett problem eller skicka in ett förslag på Engelska:

Öppna ett ärende på GitHub


Andra kommunikationskanaler:

Gitter (IRC)