To contact the Liberapay team privately:

Skicka oss ett e-mail

If your message isn't written in English or French, then it will be translated automatically by a machine. Our reply will be translated to your language the same way.

Vi har förnuvarande inte något telefonnummer.

Do not contact us if you are trying to reach one of our users. We do not relay messages, and we cannot reveal the identity or contact details of our users unless you have a valid court order.


För att rapportera ett problem eller skicka in ett förslag på Engelska:

Öppna ett ärende på GitHub


Andra kommunikationskanaler:

Gitter (IRC)
Den svenska översättningen av denna sida är inte färdig ännu.