wbotelhos

I am making the world better by writing code at http://github.com/wbotelhos

wbotelhos har 0 bidragsgivare.

Uttalande engelska

I am making the world better by writing articles at http://wbotelhos.com to help people in several programming subjects.

Developing projects at my lab (http://wbotelhos.com/labs) to help people save time and get the best in their jobs.

And developing projects and help other projects at http://github.com/wbotelhos.

Thank you! <3

Länkade konton

wbotelhos äger de följande kontona på andra platformar:

Repositories

raty 2214 Updaterad för 5 månader sedan

:star2: jQuery Raty - A Star Rating Plugin

idy 8 Updaterad för 5 månader sedan

:eyeglasses: An ID obfuscator for ActiveRecord

complety 3 Updaterad för 6 månader sedan

:broken_heart: jQuery Complety - An Auto Complete Plugin

normalizy 7 Updaterad för 9 månader sedan

:wrench: Attribute normalizer for ActiveRecord

modaly 3 Updaterad för 1 år sedan

:eight_pointed_black_star: Modaly - A Tiny Modal

rating 14 Updaterad för 1 år sedan

:star: A true Bayesian rating system with scope and cache enabled

voting 3 Updaterad för 1 år sedan

:+1: A Binomial proportion confidence interval voting system with scope and cache enabled

attachy 6 Updaterad för 1 år sedan

:paperclip: Attachments handler for Rails via Cloudinary

capybara-box 6 Updaterad för 1 år sedan

:package: Capybara Box - A Tool Box for Capybara

stepy 178 Updaterad för 2 år sedan

:feet: jQuery Stepy - A Wizard Plugin

taby 3 Updaterad för 2 år sedan

jQuery Taby - A Textarea Tabulator

breadcrumby 2 Updaterad för 2 år sedan

:bread: A solid Breadcrumb for Rails

eggy 0 Updaterad för 2 år sedan

An Easter Egg Plugin

validaty 4 Updaterad för 2 år sedan

jQuery Validaty - A Validation Plugin

dch_releaser 2 Updaterad för 3 år sedan

DCH Releaser - A Debian's Changelog Bumper

nestedy 3 Updaterad för 4 år sedan

:arrow_heading_down: jQuery Nestedy - A Nested Fields Creator

notify 1 Updaterad för 5 år sedan

jQuery Notify - A Notifier Plugin

gridy 22 Updaterad för 5 år sedan

jQuery Gridy - A Grid Plugin

mory 1 Updaterad för 6 år sedan

A Read More Plugin

flapy 4 Updaterad för 6 år sedan

jQuery Flapy - A Tab Menu

Teams

wbotelhos is a member of 8 teams:

attachy

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

breadcrumby

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

data_migrater

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

idy

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

normalizy

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

rating

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

raty

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

stepy

Bidragsgivare
0
Inkomst
0,00 US$
per vecka
Medlemmar
1

Historik

wbotelhos gick med för 2 år sedan.

Euros Mottagna Per Vecka

Antal Bidragsgivare Per Vecka

Den svenska översättningen av denna sida är inte färdig ännu.