dada

Bidouilleur libriste

dada mottar 3,75 € per vecka från 7 bidragsgivare. Mål: 4,00 €
Donera  

Uttalande franska

Rédacteur unique du Blog de dada (www.dadall.info)

Admin de https://diaspodon.fr (mastodon) : 8.28€

Admin de https://pix.diaspodon.fr (Pixelfed) : 5.88€

Les prix indiqués représentent la location des serveurs et de l'espace disque. Les noms de domaine ne sont pas pris en compte.

Vous pouvez participer aux frais, si l'envie vous prend.

Arrêtés : - Podmin de https://diaspote.org (diaspora*) : 5.88€

Konton Annanstans

dada äger de följande kontona på andra platformar:

Historik

dada gick med för 3 år sedan.

Euros Mottagna Per Vecka

Antal Bidragsgivare Per Vecka

Den svenska översättningen av denna sida är inte färdig ännu.