ColinPitrat

I work on various open source projects

ColinPitrat har 0 bidragsgivare.

Uttalande

  • caprice32, an Amstrad CPC emulator
  • kalenji-reader, a tool to interface with various GPS watches on Linux and Windows
  • althreat, a shoot'em up for Linux

Länkade konton

ColinPitrat äger följande konton på andra platformar:

Källkodsarkiv

caprice32 65 Uppdaterad för 2 månader sedan

An emulator of the Amstrad CPC 8bit home computer range.

kalenji-gps-watch-reader 21 Uppdaterad för 6 månader sedan

A tool to import data from some Kalenji running watches

althreat 2 Uppdaterad för 1 år sedan

A C++/SDL shoot'em up

Nätverk

Historik

ColinPitrat gick med för 2 år sedan.

Inkomst per vecka (i euro)

Antal Bidragsgivare Per Vecka