Avatar

ColinPitrat

I work on various open source projects

ColinPitrat har 0 bidragsgivare.

Uttalande

  • caprice32, an Amstrad CPC emulator
  • kalenji-reader, a tool to interface with various GPS watches on Linux and Windows
  • althreat, a shoot'em up for Linux

Länkade konton

ColinPitrat äger följande konton på andra platformar:

Källkodsarkiv

caprice32 78 Uppdaterad för 3 veckor sedan

An emulator of the Amstrad CPC 8bit home computer range.

kalenji-gps-watch-reader 24 Uppdaterad för 2 månader sedan

A tool to import data from some Kalenji running watches

althreat 2 Uppdaterad för 2 år sedan

A C++/SDL shoot'em up

Nätverk

Historik

ColinPitrat gick med för 3 år sedan.

Inkomst per vecka (i euro)

Antal Bidragsgivare Per Vecka

Den svenska översättningen av denna sida är inte färdig ännu.