Anecdote

Making project Light and Dark.

Anecdotes mål är att motta 250,00 US$ per vecka.
Donera  

Uttalande engelska

Have you ever wondered what it might be like to be a killer whale? Inspired by the stories of SOMA and Thomas was Alone, project Light and Dark explores what the world might be for a young orca.

Project Light and Dark is a free/libre game on GNU/Linux, Windows and possibly Android. It runs on Godot 3. This is a 6 degrees of freedom adventure horror akin to the games Descent and the original System Shock.

Konton Annanstans

Anecdote äger de följande kontona på andra platformar:

Historik

Anecdote gick med för 7 månader sedan.

Euros Mottagna Per Vecka

Antal Bidragsgivare Per Vecka

Den svenska översättningen av denna sida är inte färdig ännu.