Lars Moelleken
@voku

voku har 0 bidragsgivare.

Länkade konton

voku äger de följande kontona på andra platformar:

Repositories

HtmlMin 64 Updaterad för 1 vecka sedan

:clamp: HTML Compressor and Minifier via PHP

Arrayy 180 Updaterad för 3 veckor sedan

🗃 Array manipulation library for PHP, called Arrayy!

anti-xss 248 Updaterad för 1 månad sedan

:secret: AntiXSS | Protection against Cross-site scripting (XSS) via PHP

simple-cache 17 Updaterad för 3 månader sedan

:zap: Simple Cache Abstraction Layer for PHP

email-check 15 Updaterad för 3 månader sedan

:envelope: E-Mail Address Validator (syntax, dns, trash, typo)

HtmlFormValidator 2 Updaterad för 8 månader sedan

:flashlight: HtmlFormValidator | HTML Form Validation via DOM Parsing

Stringy (fork) 37 Updaterad denna vecka

:accept: A PHP string manipulation library with multibyte support, performance optimized

simple_html_dom (fork) 167 Updaterad för 1 vecka sedan

:scroll: Modern Simple HTML DOM Parser for PHP

simple-mysqli (fork) 32 Updaterad för 3 veckor sedan

:gem: Simple MySQLi Abstraction Layer + Doctrine/DBAL support

dotfiles (fork) 117 Updaterad för 1 månad sedan

:bookmark_tabs: .dotfiles for Bash (Linux) / ZSH (Linux) / Git Bash (Windows) / Cygwin (Windows) / Bash on Ubuntu on Windows

session2db (fork) 20 Updaterad för 3 månader sedan

:crown: Session2DB - A drop-in replacement for PHP's default session handler which stores session data in a MySQL database, providing both better performance and better security and protection against session fixation and session hijacking.

Historik

voku gick med för 1 år sedan.

Euros Mottagna Per Vecka

Antal Bidragsgivare Per Vecka

Den svenska översättningen av denna sida är inte färdig ännu.