Lars Moelleken
@voku

voku har 0 bidragsgivare.

Länkade konton

voku äger följande konton på andra platformar:

Källkodsarkiv

HtmlMin 84 Updaterad denna vecka

:clamp: HtmlMin: HTML Compressor and Minifier via PHP

Arrayy 275 Updaterad denna vecka

🗃 Array manipulation library for PHP, called Arrayy!

anti-xss 309 Uppdaterad för 3 veckor sedan

㊙️ AntiXSS | Protection against Cross-site scripting (XSS) via PHP

simple-cache 22 Uppdaterad för 1 månad sedan

:zap: Simple Cache Abstraction Layer for PHP

email-check 22 Uppdaterad för 4 månader sedan

:envelope: E-Mail Address Validator (syntax, dns, trash, typo)

HtmlFormValidator 3 Uppdaterad för 4 månader sedan

:flashlight: HtmlFormValidator | HTML Form Validation via DOM Parsing

simple-mysqli (fork) 34 Updaterad denna vecka

:gem: Simple MySQLi Abstraction Layer + Doctrine/DBAL support

Stringy (fork) 66 Updaterad denna vecka

:accept: Stringy - A PHP string manipulation library with multibyte support, performance optimized

simple_html_dom (fork) 232 Uppdaterad för 1 vecka sedan

:scroll: Modern Simple HTML DOM Parser for PHP

dotfiles (fork) 141 Uppdaterad för 2 veckor sedan

:bookmark_tabs: .dotfiles for Bash (Linux) / ZSH (Linux) / Git Bash (Windows) / Cygwin (Windows) / Bash on Ubuntu on Windows

session2db (fork) 21 Uppdaterad för 4 månader sedan

:crown: Session2DB - A drop-in replacement for PHP's default session handler which stores session data in a MySQL database, providing both better performance and better security and protection against session fixation and session hijacking.

Historik

voku gick med för 2 år sedan.

Inkomst per vecka (i euro)

Antal Bidragsgivare Per Vecka