Avatar

lpointal

lpointal har 0 bidragsgivare.

Länkade konton

lpointal äger följande konton på andra platformar:

Historik

lpointal gick med för 1 år sedan.

lpointal avslöjar inte hur mycket de tar emot genom Liberapay.