Avatar

despora

Keep Despora up

desporas mål är att motta 10,00 € per vecka.
Donera   PayPal

Uttalande

Keep the Diaspora-Pod despora.de maintained and updated. Will be used for paying server bills and a pot of coffee for the night times.

Länkade konton

despora äger följande konton på andra platformar:

Historik

despora gick med för 5 år sedan.

Inkomst per vecka (i euro)

Antal Bidragsgivare Per Vecka